Quins problemes em pot ocasionar la miopia?

Quins problemes em pot ocasionar la miopia?

Efectes de la miopia en els nens

La miopia es produeix perquè l’ull té una forma més allargada i corba del que necessita per tenir una bona visió. La causa és majoritàriament genètica. Això ocasiona que les imatges s’enfoquin per davant de la retina i es produeixi visió borrosa de lluny. Això pot interferir en l’aprenentatge de la lectoescriptura i ocasionar retard escolar.

D’altra banda, l’augment creixent en la utilització de pantalles ha ocasionat un augment directament proporcional de la miopia, especialment en nens. Quan l’ull està en procés de creixement aquest impacte resulta especialment nociu. Al marge dels problemes que l’abús en l’ús de pantalles s’ha demostrat ocasiona en el desenvolupament intel·lectual, la motricitat, l’afectivitat, les habilitats socials, la son, l’obesitat i l’addicció tecnològica. Nombrosos estudis demostren que més de 2/3 de nens passen més hores davant les pantalles del que és desitjable. La OMS recomana que no en facin cap ús per sota dels dos anys.

Efectes de la miopia en els adolescents

Durant l’adolescència el problema s’agreuja, sobretot quan els nois i noies eviten posar-se les ulleres per raons estètiques. Això ocasiona, mal de cap, fatiga visual i coïssor als ulls. Al haver de forçar més, la graduació augmenta més i, si no hi ha una bona visió, pot acabar ocasionant fracàs escolar.

Efectes de la miopia en adults

Al marge dels problemes de visió que genera la miopia i la dependència de les ulleres que condiciona la vida cuotidiana, una elevada miopia pot tenir afectació professional en determinats àmbits. Per exemple, per accedir a cossos i forces de seguretat, hi ha unes exigències visuals que cal complir per no ser descartat d’entrada.

Però la conseqüència més greu de tenir moltes dioptries de miopia rau en el fet que pot ocasionar un despreniment de la retina. Es calcula que un 65% de casos de despreniments de retina estan associats a altes miopies. El despreniment de la retina s’ha de tractar amb urgència perquè pot comprometre la visió de forma permanent.

Quines són les millors opcions per a cada franja d’edat?

Malgrat es tracta d’un problema hereditari, com hem vist, hi ha factors externs que poden agreujar-lo, per tant, si incidim sobre els mateixos, el resultat serà menys dolent. Et proporcionem uns quants tips per a cada franja d’edat:

Com limitar la progressió de la miopia en els nens

 • Limitar l’ús de pantalles
 • Educar en l’adquisició de bons hàbits visuals
 • Potenciar el joc a l’aire lliure
 • Fomentar un bon ús de les ulleres
 • Si el nen té més de 8 anys, consultar un optometrista expert en el tema per tal que valori la possibilitat d’adaptació de lents de contacte pel control de la miopia
 • Si el nen inicia problemes d’aprenentatge, consultar un optometrista comportamental per tal de fer un estudi funcional i descartar altres problemes visuals susceptibles de ser tractats amb teràpies visuals
 • Fer visites oftalmològiques anuals per descartar d’altres problemes oculars

Com limitar la progressió de la miopia en els adolescents

 • Limitar l’abús en l’ús de pantalles
 • Supervisar els seus hàbits visuals
 • Potenciar les activitats a l’aire lliure
 • Fomentar un bon ús de les ulleres o lents de contacte
 • Fer visites oftalmològiques anuals per descartar d’altres problemes oculars

Com tractar la miopia en adults

Mantenir uns bons hàbits visuals

 • Limitar el màxim possible el temps d’exposició a pantalles
 • Fer un bon ús de les ulleres o lents de contacte
 • A partir dels 21 anys, i quan la graduació es manté estable durant més d’un any, es pot plantejar la cirurgia refractiva
 • Quan apareix la presbicia i empitjora la visió a totes les distàncies, es pot plantejar cirurgia de cristal·lí clar amb implant de lent trifocal
 • Fer visites oftalmològiques anuals per descartar d’altres problemes oculars, especialment el despreniment de la retina