Cirurgia Refractiva a Andorra

Miopia, hipermetropía i astigmatisme

Cirurgia Refractiva a Andorra:
Hipermetropía, astigmatisme i Miopia

La cirurgia refractiva és la solució definitiva per a diverses patologies, denominades defectes refractius (miopia, hipermetropia i astigmatisme). La cirurgia refractiva permet aconseguir una correcta visió sense necessitat d’ulleres o lents de contacte.

Contempla dues opcions. La primera consisteix a esculpir la còrnia mitjançant làser Excímer, que permet adequar la seva curvatura amb enorme precisió, eliminant les quantitats de teixit corneal necessàries, i així modificar la refracció ocular per a aconseguir el correcte enfocament de la imatge en la retina.

La segona opció consisteix a implantar una lent intraocular ICL per a corregir la refracció.

Què corregeix la cirurgia refractiva?

MIOPIA
Quan l’ull és més llarg del normal o la còrnia massa corba, els raigs de llum convergeixen i s’enfoquen abans d’arribar a la retina, creant una imatge borrosa, principalment des de lluny.

HIPERMETROPÍA
En aquest cas els raigs de llum convergeixen darrere de la retina pel fet que l’ull és més curt del normal o la còrnia massa plana, donant lloc a una imatge borrosa principalment de prop.

ASTIGMATISME
Quan la còrnia està més corbada en un eix que en un altre, provoca una visió borrosa a qualsevol distància. Pot presentar-se sola o associada a la miopia o la hipermetropía.

PRESBÍCIA
La presbícia o vista cansada és una disminució de la capacitat d’enfocament de l’ull que provoca una pèrdua de nitidesa en la visió pròxima.

Miopia

La miopia és un defecte de refracció que dificulta la visió des de lluny però no afecta a la d’a prop. Es produeix perquè les imatges s’enfoquen per davant de la retina.

Sol manifestar-se en la infància i evolucionar fins a completar la pubertat.

L’ull miope té una potència dióptrica excessiva i la imatge que es forma sobre la retina està desenfocada. L’operació de miopia corregeix l’excés de poder dióptrico i fa que es formin imatges correctament enfocades sobre la retina.

Causes de la miopia
La causa que les imatges s’enfoquin per davant de la retina és un ull massa llarg o una còrnia massa corba. Sol haver-hi relació familiar ja que majorment és hereditària.

Símptomes de la miopia
Visió llunyana borrosa i molt clara d’a prop. En els nens es pot observar que s’apropen massa per dibuixar o veure la tele, no veuen bé la pissarra i entretanquen els ulls.

Per diagnosticar la miopia s’utilitzen tests de mesurament de l’agudesa visual llunyana.

En cas de sotmetre’s a cirurgia refractiva per corregir la miopia, és necessari realitzar una aberrometría per analitzar les aberracions òptiques (distorsions de la llum respecte de la seva trajectòria dins de l’ull), i un Orbscan per mesurar l’espessor de la còrnia, així com les seves irregularitats.

Hipermetropía

La hipermetropia és un defecte de refracció que provoca que les imatges es vegin borroses d’a prop. Es produeix perquè les imatges s’enfoquen per darrere de la retina. Podem dir que és la patologia contrària a la miopia.

La majoria de nens neixen hipermetropes i es va corregint amb el temps i el creixement.

Per al seu correcte diagnostico és necessària la prova de la Cicloplejia.

Causes de la Hipermetropia
La causa que les imatges s’enfoquin per darrere de la retina és un ull curt o una còrnia massa plana.. Sol ser hereditària.

Símptomes de la Hipermetropia
La visió borrosa propera, de grans objectes, sense que requereixi enfocar detalls concrets.

Astigmatisme

L’astigmatisme és un defecte de refracció que fa que les imatges s’enfoquin de forma distorsionada sobre la retina, afectant a la visió a qualsevol distància.

Pot presentar-se sola o associada a la miopia o la hipermetropia.

Causes de l’astigmatisme
L’astigmatisme es produeix perquè la focalització de les imatges és incorrecta a causa d’una còrnia el·líptica o poc esfèrica. És com si l’ull tingués la forma d’un meló, en lloc de la d’una síndria.Quan la còrnia està més corbada en un eix que en un altre, provoca una visió borrosa a qualsevol distància.

Símptomes de l’astigmatisme
L’astigmatisme es caracteritza per una visió borrosa a qualsevol distància.

Financem la teva mirada

A Centre Mèdic Valira d’Andorra no volem que el preu suposi una barrera a l’hora de complir el teu desig de dir adéu a les ulleres i/o lents de contacte.

Financem la teva mirada

A Centre Mèdic Valira d’Andorra no volem que el preu suposi una barrera a l’hora de complir el teu desig de dir adéu a les ulleres i/o lents de contacte.

Tècniques de Cirurgia refractiva

1. Cirurgia Lasik

Permet operar miopies d’entre 1 i 8 diòptries i hipermetropies entre 1 i 5 diòptries, amb o sense astigmatisme, una vegada s’ha estabilitzat la visió, a partir dels 21 anys aproximadament.

Consisteix en el tallat i remodelació, mitjançant un Làser Excímer Amaris, del gruix del teixit corneal, en funció del defecte i nombre de diòptries a corregir.

Després de realitzar un complet estudi oftalmològic d’aptitud per a aquesta tècnica, que requereix estar els 15 dies previs sense utilitzar lents de contacte, s’introdueixen les dades biomètriques obtingudes en l’equip làser excímer i, mitjançant anestèsia tòpica local i, després d’aixecar un flap mitjançant en Làser femtosegons Ziemmer Z6, es procedeix a remodelar la còrnia.

En primer lloc s’aixeca un petit flap corneal per a poder impactar amb el làser directament sobre la còrnia. Per a realitzar aquesta incisió, es pot utilitzar un microqueratomo, una espècie de bisturí, o el làser femtosegons.

Després del tractament, el flap es torna a adherir només, sense necessitat de punts. La intervenció és molt segura, el resultat excel·lent i la recuperació molt ràpida.

L’avantatge del làser femtosegons és en relació a una millor cicatrització, menor necessitat de llàgrimes artificials després de la cirurgia, menor risc d’halos nocturns i millor contrast visual. No obstant això, la tècnica tradicional ofereix també resultats altament satisfactoris.

2. Técnica PRK

La PRK (photorefractive keratectomy) és una tècnica d’ablació corneal superficial mitjançant làser excimer.

Aquesta tècnica va ser aprovada per la FDA l’any 1995 i des de llavors milions d’ulls han estat intervinguts amb èxit mitjançant el seu ús.

La PRK es realitza amb gotes d’anestèsic. Després de retirar l’epiteli corneal, s’apliquen impactes de làser sobre el gruix corneal.

Al no requerir un tall lamelar de la còrnia, és recomanable per a aquells pacients que practiquin esports de risc (arts marcials, futbol, bàsquet, rugbi,…) o amb professions com ara policies, bombers,… on un traumatisme ocular pugui danyar la làmina o flap corneal creada amb la tècnica de LASIK. Així mateix, també és un tractament per a aquells pacients que no vulguin un tall en la seva cirurgia.

Atès que amb aquest tractament només s’elimina el 5%-10% del gruix corneal superficial (aproximadament el gruix d’un cabell), això permet el tractament amb làser de miopies fins a 5-6 diòptries i astigmatismes de fins a 3 diòptries, en còrnies fines, en còrnies lleument irregulars, en còrnies molt planes, o molt corbes, i fins i tot en casos on el LASIK estaria contraindicat.

3. Lents ICL

És una tècnica d’última generació amb la qual s’obtenen resultats immediats i excel·lents.

La intervenció consisteix a introduir una lent de contacte intraocular flexible entre l’iris i el cristal·lí, per una incisió de 2,8 mm. amb anestèsia tòpica (gotes). És indolora i porta uns 8 minuts per cada ull. NO requereix ingrés hospitalari.

Fins ara, les lents utilitzades eren rígides, això implicava realitzar una incisió més àmplia, de 6-7 mm, amb la posterior necessitat de suturar, 3-4 punts, per a tancar la incisió. Això obligava a una anestèsia local o general, induïa un astigmatisme elevat i retardava la recuperació visual.

Fa uns anys, la indicació era per a pacients que no podien sotmetre’s a tractament mitjançant làser excimer (LASIK). Avui dia, cada vegada implantem més lents fáquicas ja que presenten certs avantatges respecte als tractaments amb làser sobretot en miops alts. Milloren la qualitat de visió i constitueix un procés totalment reversible, aquests factors fan que molts pacients s’inclinin per aquesta opció.

Existeixen lents fàquicas tant per a miops com per a hipermétropes, ICL a més presenta lents que poden corregir alhora l’astigmatisme. La lent precisa d’un mínim d’espai dins de l’ull on poder col·locar-se, aquest espai anomenat càmera anterior (espai que existeix entre la còrnia i el cristal·lí) és , la majoria de les vegades, major en miops que en hipermétropes. És per això que la majoria de miops poden optar a aquesta mena de cirurgia refractiva.

Làser excímer Amaris

Existeixen diferents tipus de Láser Excímer Amaris.
El nostre grup posseeix l’última tecnologia del mercat, el làser Amaris.
Aquest equip ofereix els següents avantatges:

Major rapidesa

El làser femtosegons Intralase separa una fina capa de teixit corneal (flap) de manera suau, indolora i ràpida.

El sistema Eye-tracker 5D del làser Amaris és dues vegades més ràpid que el làser tradicional i compensa activament les cinc dimensions del moviment ocular.

Major ergonomia

Més còmode per al pacient i per al cirurgià i el seu ajudant. Major espai entre l’aparell i el pacient que redueix la sensació d’aclaparament i facilita els moviments al cirurgià.

Menor tiemps de recuperació

La rapidesa del turbo eye-tracker, el sistema estèril i el d’aspiració de partícules, minimitzen la deshidratació de la còrnia i els halos nocturns del post-operatori.

Major precisió

L’equip porta integrat un paquímetro d’alta resolució en línia de manera que permet un control on estafi del procés de esculpimiento de la còrnia i del centrat de l’ull.

Major seguretat

En tenir un control permanent de la posició del pacient s’eliminen les complicacions del tall incomplet i les aberracions

Major rang de pacients aptes

Permet operar còrnies més fines (el flap és de tan sols 90 micres) en pacients amb miopies de fins a 10 diòptries, hipermetropies de fins a 5 diòptries i astigmatismes de fins a 6 diòptries.

Lents Intraoculars Premium

Les Lents Premium són les lents intraoculars d’última generació.

Lents intraoculars, multifocals i trifocals

Multifocals: Són lents intraoculars que permeten enfocar a diverses distàncies, el pacient té la capacitat per a veure bé sense ulleres des de lluny i de prop.

Lents trifocals: Són lents intraoculars la funcionalitat de les quals és corregir en totes les distàncies; lluny, intermèdia i pròxima. Són les últimes lents que han sortit al mercat.

Lents intraoculars acomodatives

Són lents que presenten un particular disseny que les fa capaços de mobilitzar una zona òptica variant el focus de visió. Posseeixen una part flexible que fa modificar la seva potència refractiva quan el múscul ciliar es contreu.

Consten d’una òptica monofocal.

Lents intraoculars tòriques

Són lents intraoculars que permeten corregir petits i grans astigmatismes que fins ara no era possible. Monofocals, multifocals, trifocals. La fabricació d’aquestes lents és complexa i moltes vegades funcionen amb comandes personalitzades.

Lents intraoculars asfèriques

Les lents intraoculars asfèriques cerca millorar o neutralitzar totalment l’aberració esfèrica que existeix després de l’extracció del cristal·lí i que es manifesta sobretot en visió nocturna. A més, també busca incrementar la sensibilitat al contrast i millorar la qualitat visual.

Preguntes freqüents sobre la cirurgia refractiva

Quan podré reincorporar-me al meu treball?

Habitualment als dos dies després de la cirurgia. En els casos d’implant de lent intraocular dependrà de les exigències físiques de cada treball.

Quants dies tindré els ulls tapats?

Cap. Amb les tècniques d’anestèsia tòpica (només amb gotes) no és necessària l’oclusió després de la cirurgia.

Quant trigaré a veure bé després de la intervenció?

A les 24-48 hores després de la intervenció ja s’aconsegueix una bona visió, suficient per a desenvolupar una vida normal en la majoria dels casos, si bé la visió serà pitjor en situacions de poca llum o ambients foscos durant les primeres setmanes o anirà millorant gradualment.

Milloraré la visió?

La cirurgia mitjançant la tècnica Lasik no millora l’agudesa visual, és a dir, després de la cirurgia la millor visió que el pacient pot aconseguir és la visió que tenia preoperatoriamente amb les seves ulleres. No obstant això, la tècnica de la facoemulsificación o implant de lents epicapsulares millora la visió preoperatòria en la immensa majoria dels casos.

Quedaré a zero diòptries?, Hauré de portar ulleres després de la intervenció?

Encara que la major part dels pacients operats amb làser excimer no requereixen ulleres o lents de contacte després de la cirurgia, alguns necessitaran ulleres per a llegir, veure la televisió, anar al cinema o conduir de nit, sobretot en cas de miopia i/o astigmatisme elevat. A partir dels 45-50 anys apareix la presbícia o vista cansada en el 100% de la població, la qual cosa comporta l’ús d’ulleres per a visió pròxima independentment de la tècnica quirúrgica utilitzada.

Em dormiran per a operar-me?

No, ni tan sols injeccions. El tipus d’anestèsia és tòpica, és a dir, amb gotes. Per això, no és necessari cap prova preoperatòria (anàlisi o radiografia) ni suspendre la seva medicació habitual, ni estar en dejú.

Si tens alguna consulta o vols demanar cita, estarem encantats d’atendre’t.
Truca’ns al 870070 o envia el següent formulari.

    Estic d'acord amb la política de privacitat