Què és la DMAE?

Què és la DMAE?

Què és la DMAE?

La degeneració macular associada a l’edat (DMAE) és una malaltia degenerativa i crònica que afecta la màcula, situada al centre de la retina i responsable de la visió central.

La DMAE és una de les principals causes de pèrdua de visió en persones més grans de 50 anys a Occident.

La DMAE pot ser de dos tipus:

1. DMAE Seca: Representa el 85% dels casos i és de progressió lenta, per la qual cosa, sembla més benvolent que la humida

2. DMAE Humida: Representa només un 15% dels casos però ocasiona major i més ràpida pèrdua visual, deguda a la proliferació de vasos sanguinis a la retina que perden fluid (neovascularització). Si no es tracta, es perd visió central.

Com es pot tractar la DMAE?

Si bé la DMAE no té cura, en el cas del tipus humid, sí que es pot estabilitzar i millorar la visió mitjançant la injecció intra-ocular de medicaments anti-factor de creixement endotelial (VEGF)

Quines són les causes i factors de risc de la DMAE?