Veig mosques volants

Veig mosques volants

Veig mosques volants?

Què són les mosques volants o miodeòpsies?

Les mosques volants, o miodeòpsies, són minúsculs trossets de substància gelatinosa, cèl·lules d’humor vitri que es desprenen i suren en el mateix. Aquests trossets donen lloc a ombres que projecten a la retina i, per tant, l’ull percep.

Per què es produeixen les miodeòpsies?

Generalment per fibres formades a l’encongir o espessir l’humor vitri, a causa d’una degeneració de les proteïnes que el componen o, específicament, per la seva despreniment. Aquest passa en casos de:

• Forma espontània
• Miopia
• Operació de cataractes
• Tractament amb làser Yag
• Inflamació

En principi és molest però no greu. No obstant això, cal fer un seguiment atès que, en ocasions, el despreniment del vitri origina un despreniment a la retina, cosa que sí que pot comprometre la visió ràpidament. La visió de centelleigs de llum, o fotòpsies, seria el signe d’alarma principal i que requereix de visita oftalmològica urgent.

Com es diagnostiquen les miodeòpsies?

Per tal de diagnosticar les miodesòpsies es realitzarà mitjançant una exploració microscòpica amb la pupil·la dilatada.

Com es tracten les miodeòpsies?

En principi no és necessari cap tractament, mentre el despreniment del vitri no afecti la retina, cas en el qual l’oftalmòleg valoraria la possibilitat de realitzar una vitrectomia amb caràcter d’urgència.